Librić teatrino - storytelling

Kažu kako je storytelling - u prijevodu: vještina pričanja priča – nastao u 19. stoljeću. Mi, ipak, vjerujemo da je pričanje i pripovijednjem dijeljenje priča staro koliko i prva dječja želja da mu se kaže kako je jednom negdje netko... Naizgled, sve to izgleda lako, samo treba probati. E, onda više nije jednostavno. Zato će svi koji to žele na „Monte Libriću“ moći naučiti kako se pričaju priče, što ih u sadržaju, a što u izvedbi čini zanimljivim i, u konačnici, zašto se sve mijenja osim potrebe da se priča ispripovijeda i čuje.