Impressum

17. Monte Librić

FESTIVAL DJEČJE KNJIGE


ORGANIZATOR
Sa(n)jam knjige u Istri

SUORGANIZATOR
Castropola d.o.o., Zajednica Talijana Pula - Circolo

DIREKTORICA MONTE LIBRIĆA 
Slavica Ćurković

PROGRAMSKI ODBOR/ 
Tamara Brussich, Slavica Ćurković, Liana Diković, Lara Osman Grganja

SAVJETNICA 
Magdalena Vodopija

GLAVNA ORGANIZATORICA 
Doris Blašković

VODITELJI PRODAJE 
Lara Osman Grganja, Igor Zenzerović

IZVRŠNA ORGANIZATORICA
Nicol Rodić

DIZAJNER 
Matko Plovanić

AUTOR SCENOGRAFIJE 
Zdenko Bašić

ODNOSI S JAVNOŠĆU 
Bojana Ćustić-Juraga

VODITELJICA DRUŠTVENIH MREŽA
Ana Bačić

INFORMATORI UZ KNJIGU
Iva Bažant, Hana Kolić, Barbara Smoljo, Igor Zenzerović

AUTORICA JINGLEA 
Rea Korani, Iris Mošnja

REDATELJ SVEČANOG OTVORENJA
Mario Kovač

FOTOGRAFKINJA FESTIVALA
Ivana Vareško

VODITELJICE PROGRAMA
Sedina Cerovac, Iris Mošnja, Gordana Trajković

VODITELJICE LIBRAONICA
Beata Jeger, Vlatka Rubil (studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

WEBMASTER
Aleks Aćimović, Multitask

WEB-ADMINISTRATOR
Vedran Crnobori

TEHNIČAR 
Saša Stepanović