O Monte Libriću

I najduži i najljepši put počinju prvim korakom. „Monte Librić“ je svoj napravio 2008. godine, kada je, po prvi puta,  dječjoj književnosti, umjesto dijela programa na Sajmu knjiga i autora – Sa(n)jam knjige u Istri, posvećen cijeli, programski i koncepcijski izdvojeni festival. Prve četiri godine „Librić“ je djelovao unutar Sajma, da bi se 2012. preselio u drugi termin i na drugo mjesto: u Zajednicu Talijana u Puli „Circolo“, gdje se razvio, postao prepoznatljiv i, do dan danas, ostao jedini festival književnosti za djecu i mlade u Hrvatskoj.

Osim funkcionalnosti prostora kojeg ima, pulska je Zajednica Talijana važna iz još jednog razloga: festival, naime, počiva na kulturološkim temeljima Pule i Istre - preplitanju hrvatske i talijanske kulture, te dvojezičnosti ovdašnjeg prostora. U „Circolu“ je nastao program „Più che una storia“ u kojem se predstavljaju najveći talijanski suvremeni autori za djecu, te prikazuju i izvode filmovi, kazališne predstave i performansi na talijanskom jeziku. Dio tog programa su i radionice, kreativne i znanstvene, ali i one okrenute njegovanju zavičajnosti.

Dolaskom u „Circolo“, Festival dječje knjige se i tematski profilirao u svakom svom izdanju. Knjiga se tematski spajala s najraznovrsnijim formama, aktivnostima i žanrovima. Tema „Knjiga u pokretu“ iznjedrila je Flashmob na pulskom Forumu, u sklopu kojeg je u ritmu muzike i knjige aktivno sudjelovalo 2.000 mališana. Ističući njenu ravnopravnu važnost u odnosu na tekst, jedno je izdanje „Librića“ posvećeno ilustraciji, a tom prilikom nastao je i „Pula Illustrator Campus“, nova platforma za razmjenu iskustva između afirmiranih ilustratora i mladih umjetnika i umjetnica. Knjiga se, također, miješala sa zvukom, pretvorivši „Circolo“ u glazbeni studio za djecu. Teme „Grad“ i „Nestvarna stvarnost“ upamćene su i zbog fokusa na animaciju, odnosno lutke i lutkarstvo.

„Librić“ je, dakle, rastao, razvijao se i svake godine oblačio neko novo ruho, a jedina konstanta bila je njegovo mjesto održavanja. Međutim, viša je sila odlučila da „Monte Librić“ u svom trinaestom izdanju bude prva manifestacija odgođena u Hrvatskoj zbog pandemije virusa covid-19. Ipak, čim je postalo moguće, pulski Park Petra Krešimira IV. je pretvoren u veliku dječju knjižaru na otvorenom, da bi u sklopu sljedećeg izdanja bio preimenovan u „Librić Zoo park“, postavši mjesto gdje su se privremeno nastanile brojne vrste životinje.

Nastao je iz potrebe da knjiga stigne do dječjih ruku, „Monte Librić“ je postao prepoznat na europskoj razini, skupljajući pohvale i struke i medija. Ipak, njegova se uloga najbolje vidi kada djeca u svibnju napune „Circolo“, ali i kasnije kada mlađi posjetitelji Sajma knjiga i autora kažu da su ljubav prema knjizi stekli upravo na „Libriću“.