GOLDEN MARKETING-TEHNIČKA KNJIGA
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
KRŠĆANSKA SADAŠNJOST
LIBRERIA NERO SU BIANCO
LULU PREMIUM BOOKS
MAJA ČERLJENKO
NERETVA
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
UDRUGA SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA