Ana Salopek

Ana Salopek

Ana Salopek rođena je 1985. godine u Ogulinu, gdje i dalje živi i stvara. Diplomirala je Filozofsko-teološki smjer na KBF-u u Rijeci. Kako sama kaže, bila je tu i tamo, nešto pročitala, nešto zapisala i nešto nacrtala. Izlagala je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Na međunarodnoj sceni je zastupa Illo Agency. Stvara i izlaže u nasumičnom krugu korištenja imena Gospođica Ura i Ana Salopek. Zaljubljena je u vrijeme i u mehanizam sata.

U svojim ilustracijama se bavi temama ekologije, ljudskih vrijednosti, tolerancije, emotivnim ekspresijama svega što nas okružuje, doslovnim shvaćanjem i prenošenjem igre riječi u sliku pomičući granice stvarnosti i dopuštajući svojem unutarnjem djetetu pravo glasa i svojoj odraslosti da razumije svijet malo bolje s nadom da će ga ostaviti boljim i zanimljivijim.