Srebrenka Peregrin

Srebrenka Peregrin

Srebrenka Peregrin je pripovjedačica, prevoditeljica i edukatorica. Ujedno je nagrađivana autorica kratkih priča na hrvatskom i engleskom jeziku, koje se bave prisnim odnosima, mentalnim zdravljem, poviješću i ženskim pravima. Uživa u terapijskim pričama te suvremenim inačicama narodnih priča i bajki. Nastupa u knjižnicama, školama i muzejima, kao i na SF&F konvencijama. Radi s odraslima i djecom svih uzrasta, podučavajući engleskom jeziku i umjetnosti pripovijedanja. Već niz godina surađuje s Erikom Katačić Kožić, s kojom je do sad objavila tri zbirke bajki. U prvoj, naslova „Bajkarice“, autorice su predstavile heroine iz narodnih predaja, da bi godinu kasnije, knjigom „Bajkari“, mladim čitateljima otkrile kršne junake iz usmenih priča. Treća zbirka, „Bajkarenje“, koju će ove godine predstaviti i na Monte Libriću, sadrži 28 priča iz hrvatske narodne predaje koje su autorice pomno sakupljale diljem zemlje i spasile ih od zaborava.