Lucija Mrzljak

Lucija Mrzljak

Lucija Mrzljak hrvatska je umjetnica ilustracije i redateljica animiranog filma koja živi u Tallinnu u Estoniji. Studirala je na umjetničkim akademijama u Zagrebu, Krakowu, Pragu i Tallinnu, a svoje je crteže počela objavljivati kao karikaturistica za političke časopise (Le Monde Diplomatique, News.cz) te za estonski dječji časopis Täheke. Ilustrirala je nekoliko knjiga za djecu u suradnji s estonskim autorima, među njima i nagrađivana knjiga „Cvjetovi Groznice“ (Palavikulilled, Indrek Koff) u izdanju Malih Zvona. Prva dječja knjiga u Hrvatskoj nastala je u suradnji s Oljom Savičević Ivančevič, naslova „Moj Prijatelj Mačkodlak“, koja je prošle godine predstavljena i na Monte Libriću, a nagrađena je i nagradom Grigor Vitez.

Pored ilustracije, Lucija je također redateljica, a njeni su animirani filmovi prikazani i nagrađivani na brojnim filmskim festivalima diljem svijeta. Najrecentniji film, „Eeva“, premijerno je prikazan na renomiranom Međunarodnom filmskom festivalu Berlinaleu. Izlagala je ilustracije na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu (Tallinn, Bologna, London, Moskva, Gdansk…) te je gostujuća nastavnica na Estonskoj akademiji likovnih umjetnosti, gdje predaje animirani film i ilustraciju.