Makovi likovi i magični trikovi

Kakav bi to čaroban „Librić“ bio bez iluzionističkih trikova? Na svakoj od ovih triju radionica u organizaciji MAK teatra, koje će voditi Ivica i Slavka Krakić, naši će mladi polaznici naučiti po jedan mađioničarski trik. Kasnije će stečeno znanje provesti u djelo: na terasi „Circola“ imat će pravi iluzionistički show gdje će pred publikom predstaviti naučene trikove!