F kao film

Još jedan tradicionalni program „Monte Librića“ je F kao Film u sklopu kojeg prikazujemo zanimljive filmske naslove za najmlađe. Od filmske smo čarolije za ovu godinu odabrali „Tajnu starog tavana“.